EtG / EtS analyse in urine

Voor alcoholcontrole is de bepaling van Ethyl Glucuronide (EtG) en Ethyl Sulfaat (EtS) in urine van groot belang. Omdat deze geconjugeerde ethanol metabolieten lang na gebruik van alcohol nog in het lichaam aanwezig zijn, is het interessant.
UCT heeft kits voor deze bepalingen. Zowel de ion exchange SPE kit als de HPLC kolom zijn leverbaar van UCT. Download de volgende artikelen door te klikken op EtG/EtS Analysis en ook Quantitative Analysis of EtG and EtS in Urine.