Pico-Surf™ droplet reagents & Pico-Break™ emulsion breaking solutions

Dolomite Microfluidics vestigt deze maand extra de aandacht op de diverse chemicaliën. Zo is de Pico-Surf­™ 1 surfactant zeer geschikt voor PCR om chemisch zeer stabiele druppels te creëren. En zo is de Pico-Surf™ 2 surfactant geschikt voor cel culturen, biologisch compatible, zodanig dat ook gas opgenomen kan worden in de druppels. en de Pico-Break™ emulsion breaking is bedoeld om een fase-scheiding teweeg te brengen via chemisch-geinduceerde coalescentie.