pH regeling met Alicat massflowcontroller

Het regelen van de pH d.m.v. het injecteren van CO2 in een watertank kan heel nauwkeurig met een Alicat massflowcontroller! Dit dankzij de 200 : 1 turndownratio. Het meet-en regelbereik is groot. Dus met 1 instrument kan met nauwkeurig over een groot bereik CO2 injecteren en daarmee de pH regelen.
De applicatie kan gedown,oad worden door te klikken op applicatie.