Cogent Silica-Hydride kolom vervangt HILIC

Lees hier het nieuwste bericht over de Microsolv Cogent Silica-Hydride HPLC kolom waar een grote Australische Universiteit gewag van heeft gemaakt. De universiteit heeft o.a. Zeta Potential metingen gedaan waaruit gebleken is dat het ANP (Aqueous Normal Phase)  HPLC retentiegedrag gebaseerd blijkt te zijn op ‘ion interaction’ en niet op HILIC. Analyses en scheidingen zijn dan robuust en snel. Dit type kolom is zeer geschikt voor LC/MS en preparatieve chromatografie. Klik op Microsolv ANP.