Alicat CORIOLIS meetprincipe

Het meetprincipe van een Coriolis massflowmeter is gebaseerd op het Coriolis-effect en wordt gebruikt om de massaflow van vloeistoffen en gassen te meten.

Een Coriolis massflowmeter bestaat uit een buis die in trilling wordt gebracht door middel van een aangebrachte aandrijving. De vloeistof of het gas stroomt door de buis terwijl deze trilt. Door het Coriolis-effect zal de buis vervormen in de tegenovergestelde richting van de stroomrichting van het medium. De mate van vervorming is afhankelijk van de massa van de vloeistof of het gas dat door de buis stroomt en de frequentie en amplitude van de trillingen.

Deze vervorming van de buis leidt tot een faseverschil tussen de twee trillende buizen die in serie zijn geplaatst. De faseverschuiving wordt gemeten met behulp van sensoren die zich aan beide uiteinden van de buis bevinden. Door de faseverschuiving te meten, kan de massaflow van het medium worden berekend. Het voordeel van een Coriolis massflowmeter is dat de meting niet afhankelijk is van de viscositeit, dichtheid, temperatuur, druk of samenstelling van de vloeistof of het gas dat wordt gemeten, waardoor het een nauwkeurige en betrouwbare methode is voor het meten van de massaflow van vloeistoffen en gassen.

Alicat Teardown: How CODA Coriolis Technology Works – YouTube